Prodajne vještine

edukacija koja je potrebna svima, a najviše prodavačima

Prodaja je danas „sve“. 

Iako – prodaja nije prezentacija i prezentacija nije prodaja – i jedna od prvih grešaka u prodaji je pretvaranje prodajnog razgovora u prezentaciju.

Želite sa sastanka otići tako da ste maksimalno povećali ratu zaključivanja poslova? Želite da baš

vaš projekt dobije zeleno svjetlo?

Znate li da većina osoba nema problema sa zaključivanjem prodaje već s otvaranjem prodajnog razgovora gdje u startu pogriješe i nikad niti ne dobiju priliku zaključiti prodaju?

Znate li koliki je trošak ako je vaš prodajni predstavnik utrošio mjesec dana na dogovaranje sastanaka od kojih nije ništa prodao ili mu je rata konverzije ispod 20%? Da li često na

tjednom sastanku slušate da je jedini problem u prodajnom razgovoru bila cijena proizvoda? 

Ako mislite da je problem cijena, najčešće je problem način na koji prodajete.

Razmislite koliko često se prodajni predstavnik / savjetnik:

 • namučio oko dogovaranja sastanka 
 • vratio sa sastanka s odgovorom: 
 • preskupi smo
 • rade već s nekim
 • javit će nam se
 • razmisliti će
 • treba im poslati ponudu pa će se javiti 
 • traže popust pa će vidjeti i sl. 
 • odlazi na sastanke koji ne rezultiraju poslom i/ili imaju daleko veći potencijal posla od onoga koji uspije dogovoriti 
 • nije motiviran niti nagradom za ostvareni rezultat 
 • smatra ga je nemoguće prodati uz današnju konkurenciju i cijene 
 • redovito traži odobrenje rabata / popusta kako bi zaključio posao
 • redovito koristi izgovore zašto posao nije zaključen 
 • te niz sličnih problema 

Većina kompanija se sreće upravo s ovim problemima – iako nisu niti svjesni da su je te probleme moguće lako i brzo riješiti.  

Rješenje? 

Krenite s treningom prodajnih vještina za svoj tim. Više detalja u brošuri i na info@circled.hr

Već za 5 dana možete povećati ratu konverzije prodajnih razgovora za preko 100%!