Povjerljivost podataka

OBVEZA NA POVJERLJIVOST PODATAKA
CIRCLED d.o.o., Lastovska 10, 10000 Zagreb, OIB: 29213340749 (u daljnjem tekstu CIRCLED) vodi računa o
važnosti zaštite sigurnosti i privatnosti osobnih podataka; stoga svoje
poslovanje vodi u skladu s važećim zakonima o zaštiti i sigurnosti podataka. U
nastavku opisujemo koje podatke CIRCLED može prikupljati, kako
upotrebljava i čuva te podatke i kome ih može ustupati.
OSOBNI PODACI
CIRCLED neće prikupljati nikakve osobne podatke putem svojih mrežnih
stranica (npr. vaše ime, adresu, telefonski broj ili elektroničku adresu), osim
ako ih dobrovoljno date (npr. kontakt i upitni obrazci), ako date svoju
suglasnost ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih
podataka.
SVRHA
Ustupanjem svojih osobnih podataka suglasni ste da ih upotrebljavamo za
odgovor na vaš upit, obradu prijave ili ustupanje pristupa posebnim
informacijama ili ponudama. Nadalje, kako bismo uspostavili odnos s vama
kao korisnikom:
• možemo pohraniti i obrađivati osobne podatke za bolje razumijevanje
vaših poslovnih potreba i pronalaženje načina za unapređenje naših
proizvoda i usluga;
• možemo upotrebljavati osobne podatke kako bismo vam se obratili u
vezi sa ponudom CIRCLED radi pružanja podrške vašim poslovnim
potrebama ili
• za provođenje online ankete koja bi nam pomogla u boljem
razumijevanju potreba kupaca.
Ako ne želite da se vaši osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s
kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), poštovat ćemo
vaš izbor. Vaše osobne podatke ne prodajemo ni ne plasiramo na tržište
trećim osobama.
OGRANIČENJE SVRHE
CIRCLED će skupljati, upotrebljavati ili objavljivati osobne podatke koje date
online samo za potrebe s kojima ste vi upoznati, osim ako je ta objava:
• uporaba osobnih podataka u drugu svrhu koja je izravno vezana uz
izvornu svrhu za koje su osobni podaci i prikupljani,
• potrebna za pripremu, pregovaranje i ispunjavanje ugovora s vama,
• obvezna prema zakonu ili ako tako zahtijevaju mjerodavna državna ili
pravosudna tijela,
• potrebna za vođenje sudskog ili drugog postupka
• potrebna za sprečavanje prijevare ili drugih nelegalnih radnji poput
namjernih napada na informacijsko-tehnološke sustave CIRCLED
PODACI O KOMUNIKACIJI ILI PODACI O UPORABI
Uporabom telekomunikacijskih usluga za pristup mrežnim stranicama vaši
podaci o komunikaciji (npr. IP adresa) ili podaci o uporabi (npr. informacije o
početku, kraju i opsegu svakog pristupa i informacije o telekomunikacijskim
uslugama kojima ste pristupili) tehnički su generirani i mogli bi se potencijalno
odnositi na osobne podatke. Ako postoji nužna potreba, vaši podaci o
komunikaciji ili uporabi skupljat će se, obrađivati i koristiti u skladu s važećim
pravnim okvirom vezano uz zaštitu i sigurnost podataka.
NEOSOBNI PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU AUTOMATSKI
Kada pristupite našim mrežnim stranicama, mi automatski možemo (tj. ne
putem prijave) prikupiti neosobne podatke (npr. vrstu internetskog
preglednika i operativnog sustava kojim se služite, naziv domene mrežnih
stranica s kojih pristupate, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na
stranicama, pregledane stranice). Te podatke možemo upotrebljavati i
razmjenjivati kako bismo pratili atraktivnost svojih mrežnih stranica i
unaprijedili njihov rad ili sadržaj.
„COOKIES“ – INFORMACIJE KOJE SE AUTOMATSKI POHRANJUJU NA VAŠE
RAČUNALO

Kada pogledate neku našu mrežnu stranicu, mi možemo pohraniti neke
podatke na vaše računalo u obliku „kolačića“ kako bismo automatski
prepoznali vaše računalo kod sljedećeg posjeta. Kolačići nam mogu pomoći na
razne načine, primjerice da mrežne stranice bolje prilagodimo vašim
interesima ili da pohranimo vašu zaporku kako je ne biste trebali svaki put
unositi. Ako ne želite primati kolačiće, u postavkama svojeg internetskog
preglednika trebate namjestiti brisanje kolačića s tvrdog diska računala,
blokadu svih kolačića ili primanje upozorenja prije pohranjivanja kolačića.
SIGURNOST
Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili
izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa obrta CIRCLED poduzima
tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.
POVEZNICE NA DRUGE MREŽNE STRANICE
CIRCLED mrežne stranice sadrže poveznice na druge mrežne
stranice.CIRCLED nije odgovoran za praksu vezanu uz privatnost ili sadržaj
drugih mrežnih stranica.
PITANJA I KOMENTARI
CIRCLED će odgovoriti na razumne zahtjeve za pregled osobnih podataka i za
ispravak, dopunu ili brisanje netočnih podataka. Ako imate pitanja ili
komentare kliknite na „Kontakt“ i pošaljite nam svoja pitanja i dobit ćete
povratne informacije. Redovito provjeravajte ovu stranicu kako biste imali sve
ažurne informacije.